REANIMATIE

Wanneer elke seconden telt -> -> reanimatie kan levensreddend zijn!!!

Iedere week worden in ons land ruim 200 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een plotselinge hartstilstand. Als niet direct wordt ingegrepen staat één ding vast: het slachtoffer overlijdt.
Reanimatie, hartmassage in combinatie met mond-op-mond beademing, kan levensreddend zijn. Onmiddellijke alarmering van ambulance en/of arts is echter minstens zo belangrijk. Zo verdubbelt de basale reanimatie de overlevingskansen van een slachtoffer. Daarom stimuleert de Nederlandse Hartstichting het reanimatieonderwijs aan alle Nederlanders. De doelstelling die hierbij voor ogen staat:

in 2006 kan 30 procent van de bevolking reanimeren.

Een reanimatiecursus is vooral van belang voor familie en huisgenoten van hartpatiënten en voor hen die veel in contact komen met het publiek zoals politie, brandweer, portiers, beveiligingsmedewerkers, wegenwachters, bus- tram- en taxichauffeurs, sporttrainers en -begeleiders, personeel in winkels en warenhuizen.
Iedere Nederlander kan thuis, tijdens werk en in vrije tijd worden geconfronteerd met een hartstilstand, een ongeval, verstikking, verslikking, verdrinking en bijvoorbeeld ook overdosering van geneesmiddelen of drugs. Aangezien niemand in zo'n situatie een hulpeloze toeschouwer wil zijn, is een reanimatiecursus voor iedere Nederlander van belang.

Om deel te mogen nemen aan reanimatie opleiding heeft u geen vooropleiding nodig.

Wat gaat u leren.

  • De benadering en het bewustzijn
  • De controle van de ademhaling
  • Snel en goed hulp bij 1-1-2 inroepen
  • De mond-op-mondbeademing
  • De controle van de hartslag en de hartmassage
  • De reanimatie door u alleen

 

Hoelang duurt zo'n opleiding?

  • Basiscursus: 1 avond of dagdeel á 3 – 6 uur.
  • Herhalingscursus: 1 x per jaar 1 avond of dagdeel á 2 uur.

Wat kost een reanimatie opleiding.

  • Basiscursus € 20 p.p
  • Herhalingscursus € 15 p.p

Opleidingslocatie:

Wijkgebouw “De Waeg “
Horsterweg 203
5928 ND Blerick

Het is ook mogelijk op uw eigen locatie een reanimatie opleiding te verzorgen.

Certificaat.

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van de Nederlandse Hartstichting

De reanimatieopleiding zal verzorgd worden door een NRR (Nederlands Reanimatie Raad ) gecertificeerde instructeur.