ONTRUIMINGSOEFENING

Op grond van de Arbo-wet dient elke bedrijf tenminste 1x per jaar een ontruimingsoefening te houden. Op welke wijze invulling wordt gegeven aan deze verplichting bepaalt u zelf. Wij kunnen u daarbij helpen.

Samen met u bepalen we de doelstellingen van een dergelijke oefening. A.d.h.v. de doelstellingen en uw ontruimingsplan maken wij een draaiboek met enscenering.

Wij organiseren samen met u de oefening, zetten de enscenering uit en begeleiden deze geheel.

Tijdens de oefening beoordelen onpartijdige waarnemers de uitvoering van de diverse acties en opdrachten. De waarnemers werken a.d.h.v. gestandaardiseerde beoordelingsformulieren.

Na de oefening wordt met alle deelnemers en de bedrijfsleiding terug gekeken op de uitvoering van de ontruimingsoefening. De belangrijkste leermomenten worden besproken.

Enkele weken na de oefening brengen wij verslag uit van de oefening. Hierin worden alle leermomenten en de verbeterpunten weergegeven. A.d.h.v. deze zaken adviseren wij u voor het doorvoeren van verbeteringen en aanpassingen van het ontruimingsplan of uw BHV-organisatie.