Bedrijfsnoodplan

Veronderstel dat binnen uw bedrijf zich een noodsituatie voordoet. Bent u dan op de hoogte van de procedures binnen uw bedrijf, weet u wie waar voor verantwoordelijk is?
Voor de continuïteit binnen uw bedrijf is het van groot belang dat u altijd voorbereid bent op elke noodsituatie die zich voor kan doen binnen uw bedrijf. Dit betekent dat u dient te beschikken over een duidelijk en bijgewerkt bedrijfsnoodplan of calamiteitenplan. Hierin wordt duidelijk op een rij gezet welke procedures dienen te worden opgestart als een noodsituatie of calamiteit zich voordoet en wat de taken van de betrokken personeelsleden en hulpverlening hierin is. Door deze zaken vooraf goed geregeld te hebben kan de materiële, bedrijf en persoonlijke schade beperkt worden.
Door onze ervaring in verschillende bedrijfstakken zijn wij in staat een op maat gemaakt bedrijfsnoodplan voor u samen te stellen specifiek gericht op uw situatie. Nadat het concept gereed is kunnen wij een presentatie verzorgen voor het personeel, waardoor iedereen op de hoogte is van zijn of haar taken binnen het bedrijfsnoodplan.
Hierna kunnen wij de werking van het plan toetsen door een oefening te houden bij u op locatie waarbij een noodsituatie wordt nagebootst. De bevindingen van deze oefening zal worden gerapporteerd en besproken met de BHV-organisatie binnen uw bedrijf.

De eventuele verbeterpunten welke bij deze oefening naar voren zijn gekomen zullen worden ingepast in het bedrijfsnoodplan, waardoor u verzekert bent van een werkend plan. Deze oefening kan, indien gewenst, worden bijgewoond door de plaatselijke brandweer en het uiteindelijke bedrijfsnoodplan zal u worden overhandigd nadat ook de brandweer zijn goedkeuring hierover heeft gegeven.