BHV

  • Basisopleiding bedrijfshulpverlening
  • Nascholing bedrijfshulpverlening

Om te kunnen deelnemen aan een basisopleiding tot bedrijfshulpverlener is geen vooropleiding nodig

Hoe ziet de opleiding eruit?

De Basisopleiding bedrijfshulpverlening bestaat uit twee onderdelen.

  1. Verlenen van Eerste Hulp.
  2. Beperken en bestrijden van een brand, communicatie en ontruiming.

1. Verlenen van eerste hulp.( LEH)

Hierbij leert een cursist hoe een slachtoffer te beoordelen en te behandelen. Verder leert de cursist reanimeren, wondverzorging, wat is shock, brandwonden verzorging, botbreuken en oogletsel te verzorgen.
Dit alles wordt aangeleerd door de benodigde theorie te leren en de bijbehorende vaardigheden te oefenen.

2.Beperken en bestrijden van een brand, communicatie en ontruiming. (BCO)
In het theoriegedeelte komt alles rondom brand en brandbestrijding aan de orde en daarna gaan cursisten het in de praktijk uitoefenen.

  • Zoals een beginnende brand te blussen met de bijbehorende middelen.
  • Hoe een goede samenwerking met externe hulpverleningsdiensten verloopt.
  • Op welke wijze kan gealarmeerd worden en hoe maak je een goede alarmering.
  • Hoe zorg jij als BHV'er voor een goede ontruiming van een gebouw.

Hoe lang duurt de opleiding?

De opleiding duurt maximaal 16 uur (afhankelijk van de uitkomst van het RI&E). Wij hebben gekozen om dit in principe in 2 hele dagen te doen.
1ste dag Verlenen van eerste hulp en de 2de dag Beperken en bestrijden van brand, communicatie en ontruiming. (Kan indien nodig aangepast worden aan de wensen van de opdrachtgever).
Beide dagen worden afgesloten met een officieel examen volgens de richtlijnen en onder toezicht van het NIBHV.

  Nascholing bedrijfshulpverlening

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlener omvat veel praktische vaardigheden, die de bedrijfshulpverlener goed moet beheersen. Het is dan ook zaak om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De Arbo-wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Dit betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en nascholing op peil moet houden. Door de bedrijfshulpverleners jaarlijks het herhalingscertificaat te laten behalen, toont de werkgever aan te voldoen aan deze basisverplichting.

Hoe lang duurt de nascholing?

De nascholing duurt maximaal 8 uur (afhankelijk van de uitkomst van het RI&E). Wij hebben gekozen om in principe beide onderdelen LEH en BCO in een dag te behandelen. Indien aan alle onderdelen is deel genomen ontvangt de cursist een herhalingscertificaat in de vorm van een door het NIBHV uitgereikte pas.