Bedrijfhulpverlening

Het aantal benodigde BHV-ers is afhankelijk van de uitkomst van het “risico inventarisatie en evaluatie”  (RI&E) rapport. Het aantal kan dus per bedrijfstak anders zijn. Wat wel hetzelfde blijft is het feit dat een werkgever ten allen tijden verplicht is om een BHV-er op het bedrijf aanwezig te hebben.
Zo'n BHV'er treedt bij een calamiteit op als voorpost tot de ambulancedienst, arts of brandweer aanwezig is. Het is geen EHBO'er, maar een allround hulpverlener die niet alleen bij brand, maar ook bij een ongeval of bijv. hartaanval meteen in kan grijpen en de schade of gevolgen kan beperken. Dat de Arbo-wet u als werkgever verplichtingen oplegt, zal u inmiddels wel bekend zijn. Maar dat de arbeidsinspectie boetes tot 10.000 Euro op kan leggen en dat verzekeringsmaatschappijen schades niet uitkeren als de Arbo-wet niet nageleefd wordt, is minder bekend. Daarom neemt Adviesbureau AGD dit alles voor uw onderneming graag samen met u onder de loep.

Waarom een bedrijfshulpverlenings advies?

 • Vasttellen van het programma van eisen van de BHV-organisatie
  Dit zal mede zijn gebaseerd op een beknopte risico-inventarisatie en eventueel reeds aanwezige en eerder door dienstverleners aangeleverde stukken.
 • Samenstellen van de organisatie van de BHV
  Vervolgens dient duidelijk te worden hoe zaken met betrekking tot de bedrijfshulpverlening praktisch geregeld dienen te worden en wie dit regelt binnen uw organisatie
 • Goede eerste hulp bij calamiteiten
  Zodat persoonlijke schade van uw personeel zoveel mogelijk beperkt wordt en blijft. Een BHV'er kan de eerste hulp al opstarten en uitvoeren tot er professionele hulp is gearriveerd.
 • Het up to date houden van BHV'ers
  Ieder jaar komen de BHV'er op herhaling en zullen alle handelingen en werkwijzen nog een keer de revue passeren.
 • Aanwezigheid van de juiste BHV uitrusting
  Ieder bedrijf zal een gespecificeerde BHV uitrusting nodig hebben. Zodat indien er op uw bedrijf zich calamiteiten zullen voordoen een BHV'er over de juiste materialen zal beschikken. Zodat deze verdere schade aan personeel en gebouwen kan beperken.